Drodzy Rodzcie, chcielibyśmy zachęcić was do włączenia się w akcję: Kasztanowy zawrót głowy" dla walecznej Olgi Miśkiewicz z Kiszkowa. Zbiórka kasztanów potrwa do 31 października. Kasztany można pozostawiać w wejściu przedszkola lub u wychowawczyń grup. Kasztany trafią do skupu a pieniądze ze sprzedaży na specjalną skarbonkę Olgi. Zbieramy kasztany ❤️#RazemDlaOlgi

Szanowni Rodzice

informuję, że od 1 października 2021r. dzienna stawka za żywienie dzieci w przedszkolu wynosić będzie: 8,00 zł,

w tym:

  • śniadanie: 2,40 zł

  • obiad: 3,60 zł

  • podwieczorek: 2,00 zł

Dyrektor Przedszkola nr 2

Halina Siwka

Szanowni Rodzice

Informujemy, że na nowy rok szkolny 2021/2022 należy złożyć deklarację pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu. Do podpisania deklaracji zobowiązani są rodzice dzieci nowo przyjętych oraz dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola.

Do deklaracji należy dołączyć:

1) formularz aktualizacji danych osobowych,

2) informację o dziecku,

3) upoważnienie do odbioru dziecka - jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola

przez osoby inne niż rodzice i opiekunowie prawni wraz oświadczeniem tych osób

o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej,

4) w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny – wniosek o zmniejszenie opłaty za

pobyt dziecka w przedszkolu

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców (opiekunów prawnych) dokumenty należy złożyć w biurze dyrektora przedszkola do dnia 16 lipca 2021r.

w godzinach 9.00 – 13.00

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej TUTAJ lub bezpośrednio z przedszkola.

Szanowni Rodzice

Zapraszamy na zebranie organizacyjne,

które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2021r.

o godz. 17.00 w naszym przedszkolu.

Szanowni Rodzice

Zapraszamy nowo przyjęte dzieci do naszego przedszkola na zajęcia otwarte,

które odbędą się dnia 30.08.2021r. w godz.16.00-17.00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przyjście

z dzieckiem tylko jednego rodzica. Zajęcia będą podzielone w dwóch salach.