Szanowni Rodzice

Informujemy, że od 12.04.2022r. od godz. 14.00 do 25.04.2022r. do godz. 15.00

przyjmowane będą „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola”.

Potwierdzenie woli można składać osobiście w przedszkolu w godz. 8.30. do 15.00 lub poprzez system rekrutacji elektronicznej.

Nie złożenie deklaracji „Potwierdzenia woli” jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Szanowni Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do żadnego przedszkola

Uprzejmie informujemy, że w związku z niezakwalifikowaniem Państwa dzieci do żadnego z wnioskowanych przedszkoli po dniu 9 maja 2022r. zostaną do Państwa wysłane pisma, w których wskazane będzie miejsce realizacji przez Państwa dzieci wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie Miasta Gniezna.

Drodzy Rodzice!!!Z całego serca dziękujemy Wszystkim za okazane wsparcie i pomoc dla obywateli Ukrainy. Produktów otrzymaliśmy bardzo dużo i mamy nadzieję, że wkrótce trafią w ręce tych najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za dobre serce!!!

Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF Polska, która już po raz szósty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji dzieci z pomocą rodziców projektują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich ma nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. W dniach od 03.03-04.03.2022r. w naszym przedszkolu odbędzie się kiermasz unikatowych lalek. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najuboższych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec, błonica, krztusiec czy polio.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF w Polsce.

Szanowni Rodzice

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą w biurze dyrektora od 1 do 22 marca 2022r. w następujących godzinach:

  • codziennie w godzinach 8.30 do 11.30 oraz

    • poniedziałek w godzinach 15.00 do 16.00

    • czwartek w godzinach 14.00 do 16.00

Wnioski można wypełnić drogą elektroniczną na stronie www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać w przedszkolu, wypełnić i wraz

z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć w biurze dyrektora przedszkola.

22 marca 2022r. wnioski można składać tylko do godz. 15.00.