Prosimy dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi poniżej Zarządzeniami oraz Procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 2 "Źródełko".

Pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce należy dostarczyć wypisane oświadczenie nauczycielkom grup.

31 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00

serdecznie zapraszamy na zebranie otwierające nowy rok szkolny 2020/2021.

Podczas zebrania poruszać będziemy wiele istotnych kwestii związanych z życiem przedszkolnym,

dlatego Państwa obecność jest bardzo ważna.

Liczymy na Państwa obecność i prosimy zachować reżim sanitarny.

W związku z obecnym stanem zagrożenia epidemiologicznego w tym roku

zajęcia otwarte dla dzieci nowoprzyjętych będą wyglądały nieco inaczej.

Prosimy o kontakt telefoniczny - 61 425 21 14 w godzinach 9.00-13.00

zainteresowanych Rodziców w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informujemy, że na nowy rok szkolny 2020/2021 należy złożyć

deklarację pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

Do podpisania deklaracji zobowiązani są rodzice dzieci nowo przyjętych oraz

dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola.

Do deklaracji należy dołączyć:

1) formularz aktualizacji danych osobowych,

2) informację o dziecku,

3) upoważnienie do odbioru dziecka - jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola przez osoby inne niż rodzice i opiekunowie prawni wraz oświadczeniem tych osób o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej,

4) wniosek o zmniejszenie wysokości opłaty za świadczenie realizowane w przedszkolu na podstawie posiadania Karty Dużej Rodziny.

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców (opiekunów prawnych) dokumenty

należy złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej

umieszczonej na budynku przedszkola do dnia 12 lipca 2020r.

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej lub

bezpośrednio z przedszkola w godzinach 9.00 – 14.00.