Personel placówki na chwilę obecną składa się z:

Dyrektor: Halina Siwka

Wicedyrektor: Eliza Gawałek

Księgowy: Władysław Magda

Intendent: Elżbieta Michałowska

 

Kadra pedagogiczna posiadająca odpowiednie

wykształcenie wyższe oraz

przygotowanie pedagogiczne składa się z:

Logopeda: Eliza Gawałek

Katechetka: Anna Hauke

Język angielski: Bożena Dzięcielska

 

ODDZIAŁ I BIEDRONKI

Nauczyciel: Joanna Łyskawa, Karolina Konieczna

Pomoc wychowawcy: Anna Krysa

 

ODDZIAŁ II ŻABKI

Nauczyciel: Kamila Kubikowska, Natalia Matuszak

Pomoc wychowawcy: Maria Kabacińska

 

ODDZIAŁ III WIEWIÓRKI

Nauczyciel: Bożena Dzięcielska, Olga Hildebrańska

Pomoc wychowawcy: Barbara Kowalska

 

ODDZIAŁ IV JEŻYKI

Nauczyciel: Kamila Bukowska - Borowczyk, Kinga Barlik

Pomoc wychowawcy: Marta Maliszewska

 

ODDZIAŁ V PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: Katarzyna Wesołowska, Halina Siwka

Pomoc wychowawcy: Justyna Stręk

 

ODDZIAŁ VI MOTYLKI

Nauczyciel: Barbara Rokosik, Magdalena Tyszkiewicz

Pomoc wychowawcy: Iwona Jankowska

 

Posiłki są dziełem Bożeny Kasprzyk oraz Katarzyny Gierlotki.

Za wszystkie prace ogrodowo-remontowe odpowiada

Janusz Wesołowski.