W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów w szkołach informuję, że na stronie internetowej naszego przedszkola  w zakładce „Strefa Rodziców” umieszczony jest System bezpieczeństwa, obowiązujący w Przedszkolu nr 2. Uprzejmie proszę wszystkich Rodziców o zapoznanie się z tym dokumentem. Do 31 sierpnia br. zostanie również opracowana procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

 

Informuję również, że w holu przedszkola znajduje się anonimowa skrzynka na sygnały dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Ponadto przekazuję kontakt do instytucji, do których można zgłosić się w celu wsparcia w sytuacjach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowania:

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicza   61 424 66 40

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        61 426 25 82

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     61 424 07 54

 

                                                                                                                       Halina Siwka

                                                                                                                                     Dyrektor Przedszkola Nr 2

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2019

Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 29.01.2019

 

PRZEDSZKOLE NR 2 „ŹRÓDEŁKO” w Gnieźnie

 

PODSTAWY PRAWNE

 

 

 

 

Spis treści:

 

 1. Budynek, wyposażenie, teren przedszkolny
 2. Kontrole techniczne 
 3. Organizacja pracy
 4. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka
 5. Zasady opieki oraz przyprowadzania odbierania dzieci z przedszkola
 6. Zachowania trudne
 7. Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola
 8. Edukacja dla bezpieczeństwa
 9. Procedura „Niebieskiej karty”
 10. Postanowienia końcowe 
 11. Załączniki 

 

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.