W związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów w szkołach informuję, że na stronie internetowej naszego przedszkola  w zakładce „Strefa Rodziców” umieszczony jest System bezpieczeństwa, obowiązujący w Przedszkolu nr 2. Uprzejmie proszę wszystkich Rodziców o zapoznanie się z tym dokumentem. Do 31 sierpnia br. zostanie również opracowana procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

 

Informuję również, że w holu przedszkola znajduje się anonimowa skrzynka na sygnały dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Ponadto przekazuję kontakt do instytucji, do których można zgłosić się w celu wsparcia w sytuacjach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowania:

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicza   61 424 66 40

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        61 426 25 82

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     61 424 07 54

 

                                                                                                                       Halina Siwka

                                                                                                                                     Dyrektor Przedszkola Nr 2