Regulamin korzystania z placu zabaw należącego do Przedszkola Nr 2  w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 49a

1. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować - odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola.

2. Korzystanie placu zabaw dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.

3. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela, w opiece nad dziećmi pomagają woźne oddziałowe.

4. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się w każdej części placu.

5. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy.

6. Nauczyciele i woźne oddziałowe mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.

7. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

8. Zabawa na zjeżdżalni, huśtawkach oraz ściance wspinaczkowej może odbywać się tylko pod nadzorem i przy asekuracji nauczyciela.

9. Na jednej huśtawce może przebywać tylko jedno dziecko.

10.  Zabrania się huśtania i korzystania z karuzeli na stojąco.

11.  Zabrania się wchodzenia na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nie przeznaczone  do chodzenia.

12. Osoby nie uczestniczące w zabawie nie mogą zbliżać się do urządzeń ruchowych, takich jak: huśtawki, karuzela, ważki, w czasie gdy korzystają z nich inne dzieci.

13. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i w trybie natychmiastowym zgłaszać dozorcy i dyrektorowi placówki. Zabrania się dzieciom korzystania z uszkodzonego sprzętu.

14. Zabrania się na terenie placu rzucania papierów, wszelkich opakowań i odpadów, wpuszczania psów i kotów.

15. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o rośliny znajdujące się na terenie  placu zabaw oraz zgłaszać dyrektorowi wszelkie uszkodzenia sprzętu.

Numer telefonu alarmowego:                          112

Numer telefonu do Zarządcy obiektu:           61 425 21 14