Zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój wprowadza się poprzez:

 1. Ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych możliwościami odtwarzania tych zasobów;

 2. Ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej ich stopniowe zastępowanie przez odpowiednie substytuty;

 3. Stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych;

 4. Utrzymywanie emisji zanieczyszczeń w granicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska;

 5. Odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym,gatunkowym i genowym;

 6. Uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących lokalnego środowiska przyrodniczego;

 7. Dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

Świadomy konsument

Wszyscy powodujemy niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. Wszyscy możemy im zapobiegać. Każdy z nas może zrobić bardzo wiele. Nawet najmniejsze działanie czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by chronić środowisko Ziemi i wpływać na zatrzymanie zmian klimatu.

Ekologiczne zachowania w domu i w pracy

 1. Po zakończeniu ładowania urządzenia na baterie zawsze wyjmuj ładowarkę z kontaktu – nawet gdy nie jest do niej podłączone urządzenie, ładowarka pobiera prąd.

 2. Kup papier z recyklingu – do jego produkcji potrzeba o 70 % mniej energii.

 3. Nie kupuj napojów w plastikowych butelkach – jeżeli musisz to zrobić wybierz większe butle, bo małe opakowania to więcej śmieci.

 4. Wybieraj kosmetyki z dozownikiem z pompką lub roll-on, tylko nie areozole! – areozole trudno wytworzyć, wymagają w procesie produkcji mnóstwa energii i łączą się z produkcją substancji szkodliwych dla środowiska.

 5. Szukaj tkanin z recyklingu – oznaczonych symbolem PCR, lub polaru wytwarzanego z poddanych recyklingowi butelek PET.

Ogranicz podróżowanie samolotem i samochodem

Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka.

 1. Wybieraj częściej transport publiczny lub rower

 2. Pamiętaj że pociąg, autobus czy tramwaj to znacznie czystsza metoda podróżowania niż samolot czy samochód

 3. Regularnie sprawdzaj stan techniczny swojego samochodu – pozwoli to na zmniejszenie użycia paliwa i ograniczy emisje CO2

 4. Dbaj o odpowiednie ciśnienie w oponach – może to zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 3%. Każde zaoszczędzone 4 litry paliwa to 10 kg CO2 mniej.

 5. Zwolnij i prowadź mniej agresywnie

 6. Jeżeli zatrzymujesz się na dłużej niż kilka minut wyłącz silnik – zaoszczędzisz paliwo i zmniejszysz emisję CO2

 7. Podczas prowadzenia samochodu stosuj zasady ekojazdy (ecodrivingu), czyli jazdy ekonomicznej.

Styl życia

 1. Używaj urządzeń przyjaznych środowisku o wysokiej klasie energooszczędności

 2. Prowadź bardziej energetycznie zrównoważony styl życia

 3. Zasadź drzewo – jedno drzewo w ciągu twojego życia może zaabsorbować nawet tonę CO2

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie. Wprowadzając i użytkując energooszczędny sprzęty ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, oraz zmniejszamy negatywne skutki efektu cieplarnianego.

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Często jest to jeden z największych wydatków w domowym budżecie. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, czy też wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla budowanego domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych również przyczyniają się do oszczędności i zminimalizowania kosztów, które ponosimy w związku z eksploatacją nieruchomości.

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie. Na oszczędzaniu wody przeciętna 4 osobowa rodzina może zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie.

DLACZEGO WARTO? Czyli korzyści z Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju dla

Przedszkola:
- zyskuje oszczędności finansowe w wyniku efektywnego zarządzania zasobami,
- zyskuje renomę i wyróżnia się wśród innych ośrodków wychowania i nauczania,
- pozyskuje dodatkowe finansowanie na działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju,
- współpracuje przy programach dotyczących EZR z innymi przedszkolami, szkołami, organizacjami, partnerami.

ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 1. Aspekt przyrodniczy

 • Obserwowanie i badanie przyrody - tematy, projekty – ekosystemy i inne elementy przyrody

 • Poznawanie różnorodności, bogactwa przyrody i jej praw (wielozmysłowość – stosowane formy i metody)

 • Zauważenie uzależnienia życia człowieka i gospodarki od zasobów przyrody – cele w planach pracy

 • Poznanie zasad racjonalnego korzystania z dóbr przyrody - nauka zasad oszczędzania zasobów przyrody np. prądu, wody – cele w planach

 • Wydarzenia przedszkolne – uroczystości, konkursy, formy teatralne, wycieczki, itp.
  – dotyczy przyrody

 • Udział w wydarzeniach środowiskowych, akcjach na rzecz ochrony środowiska, organizowanie akcji

 1. Aspekt społeczny

 • Prawa i obowiązki – w placówce to kodeksy, regulaminy...

 • Demokratyczne podejmowanie decyzji, nauka prowadzenia dyskusji

 • Współpraca , zaangażowanie podmiotów przedszkola w różne działania, w tym na rzecz przyrody

 • Wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie inicjatyw, w tym środowiskowych, ekologicznych.

 • Włączenie rodziców i lokalnych instytucji do działań na rzecz przyrody

 • Kodeks zachowań przyjaznych przyrodzie obowiązujący dzieci, personel, rodziców

 • Edukacja ekologiczna rodziców , pracowników, inne placówki - upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym

 1. Aspekt ekonomiczny

 • Wprowadzane są urządzenia energooszczędne

 • Ocieplony budynek, wymienione okna (energia)

 • Oszczędność papieru i materiałów

 • Segregacja odpadów

 • Monitorowane są rachunki za media

 • Itd.

 1. Aspekt kulturowy to:

 1. kształcenie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej

 2. tradycje rodzinne, regionalne, narodowe przywiązanie do „korzeni”

 3. celem tych działań jest…

aktywizowanie na rzecz Naszego miejsca na Ziemi, odpowiedzialność za to nasze miejsce na Ziemi!

 • Tematy i projekty – plany pracy na ten temat

 • Wydarzenia przedszkolne dotyczące tego aspektu

 • Formy teatralne, konkursy, …..

 • Udział w wydarzeniach środowiskowych – uroczystości, akcje prospołeczne, obywatelskie

 • Nauka odpowiedzialności np. dyzury